Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Onze LOB aanpak

Wat we als school willen bereiken is dat leerlingen geïnspireerd raken over hun eigen mogelijkheden. Het belangrijkste hierin is dat leerlingen worden uitgedaagd om te onderzoeken, te ervaren en te ontdekken. Met elkaar zorgen we ervoor dat we onze leerlingen faciliteren en helpen leren, zodat ze zelf in staat zijn om nu en in de toekomst, passende stappen te zetten in hun loopbaan. 

LOB-programma in leerjaar 1:

In leerjaar 1 staan twee onderzoeksopdrachten centraal.

 • Onderzoek over jezelf; wie ben ik eigenlijk? 
 • Onderzoek over jouw omgeving; Wat kan ik worden in mijn omgeving?

Dit heeft als doel; het ontdekken van je eigen achtergrond en die van klasgenoten en wat dit zegt over jezelf. En leren van de verschillen tussen jou en jouw klasgenoten. En het ontdekken van je eigen leefomgeving en die van klasgenoten en wat dit zegt over jezelf en jouw mogelijkheden. En leren van de verschillen tussen jou en jouw klasgenoten.

In deze twee onderzoeksopdrachten komen verschillende disciplines samen.  Voor elke onderzoeksvraag wordt een programma gemaakt met opdrachten en activiteiten binnen de projecten ‘wie ben ik’ en ‘verwondering’ en klassikale lessen. Het onderzoek wordt afgerond met een concrete oplevering; een werkstuk, artikel, verslag of presentatie. Datgeen waar de leerling trots op is en heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling, krijgt een plek in het portfolio. 

LOB-programma in leerjaar 2:

In leerjaar twee staan vier onderzoeksopdrachten centraal. Onderzoek naar alle vier de profielen in relatie tot jezelf.

2M

 • Wat in de wereld van Economie, Zorg & Welzijn, Techniek en Groen past bij mij?
 • Wat is voor mij een geschikte loopbaanroute?

2MH + 2HV

 • Wat in de wereld van Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek past bij mij?
 • Wat is voor mij een passende loopbaanroute?

Met als doel; het ontdekken wat de profielen zijn en wat er allemaal valt onder een bepaald profiel. En het ontdekken welke loopbaanroutes er zijn en welke het beste past bij de leerling. Met name nodig in de combiklassen mavo/havo, havo/vwo en bij mogelijke afstroom naar vmbo-kader beroeps.

Voor elke onderzoeksvraag wordt een programma gemaakt met opdrachten, activiteiten en klassikale lessen. Het onderzoek wordt afgerond met een concrete oplevering; een werkstuk, artikel, verslag of presentatie. De onderzoeksopdrachten hebben nog geen integratie met de projecten, maar kunnen elkaar wel aanvullen en versterken. Datgeen waar de leerling trots op is en heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling, krijgt een plek in het portfolio.

LOB-programma in leerjaar 3:
In leerjaar drie staan twee onderzoeksopdrachten centraal.

 • Wat zijn mijn mogelijkheden in passende opleidingen? 
 • Wat is een passende beroepshouding voor een beroep in mijn interessegebied?

Met als doel; leren over en ervaren van de opleidingsmogelijkheden die er zijn en dit in relatie brengen met jezelf en het komen tot een weloverwogen loopbaanroute, profielkeuze en schoolkeuze (havo/vwo). En leren over en ervaren van de beroepen en beroepshoudingen en dit in relatie brengen met jezelf om zo te ontdekken waar je op je plek zit.

Voor elke onderzoeksvraag wordt een programma gemaakt met opdrachten, activiteiten en klassikale lessen. Het onderzoek wordt afgerond met een concrete oplevering; een werkstuk, artikel, verslag of presentatie. De belangrijkste ontdekkingen krijgen een plek in het portfolio.

LOB-programma in leerjaar 4:
In leerjaar vier staan drie onderzoeksopdrachten centraal.

 • Wat is voor mij een passende opleidingsroute?
 • Wat is voor mij een passende vervolgopleiding en schoolkeuze?
 • Wat maakt iemand geschikt voor de opleidingen, vervolgopleidingen en beroepen binnen het mbo-profiel….?

Een groot deel van het LOB-programma is ingebed in het profielwerkstuk-onderzoek dat een verplicht onderdeel is van het schoolexamen. Het onderzoek wordt afgerond met een concrete oplevering; een werkstuk, artikel, verslag of presentatie. De belangrijkste ontdekkingen krijgen een plek in het portfolio. Het portfolio wordt vervolgens omgebouwd tot loopbaandossier dat meegaat naar het vervolgonderwijs.

 

Relevante activiteiten: