Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

7 & 8 oktober 2022, 9-16.30 uur, Onderwijsbeurs Noordoost, Zwolle

10.07.2022

Onderwijsbeurs Zwolle

Op 7 & 8 oktober is er de Onderwijsbeurs Noord Oost. Meer dan 80 onderwijsinstellingen en leerwerkbedrijven hebben daar een stand waar je terecht kan met je vragen over scholen en opleidingen. Laat je informeren en inspireren. 

De beurs is ingericht in mbo, hbo en wo-pleinen en een internationaal plein. 

Toegang is gratis. Aanmelden kan via www.onderwijsbeurs.nl