Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Buitenschools leren

Voor het proces van  loopbaanontwikkeling en contextrijke vaklessen is het van groot belangrijk dat leerlingen de werkelijkheid van de (beroeps)wereld  gaan ervaren. Deze ervaringen zijn belangrijke bouwstenen  voor het weloverwogen maken van keuzes ten aanzien van  hun profiel-, studie-, en beroep.

Door gastlessen, snuffelstages, loopbaanmarkten, bedrijfsbezoeken, speeddates en soortgelijke activiteiten wordt er binnen het gehele curriculum gezocht naar mogelijkheden om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Door meer uit het schoolgebouw te komen, samen te werken in de omgeving en activiteiten te organiseren met elkaar.

Beroepsoriëntatie
Door uit de schoolbanken te komen en mee te lopen met een beroepsprofessional leren ze veel over  beroep,  bedrijf en zichzelf.  Door schoolvakken te koppelen aan de beroepen en activiteiten leren leerlingen waarvoor ze de vaklessen hebben. Tevens ontdekken ze of  hun beroepsbeeld overeenkomt met de werkelijkheid.

Maatschappelijke stage
Omdat het Veluws College Twello belang hecht aan maatschappelijk betrokken zijn gaan alle leerlingen in leerjaar 3 zich dertig uur inzetten voor de maatschappij. Hierdoor leren ze de waarde van jezelf inzetten voor de maatschappij en de meerwaarde die dit heeft voor een ander.

Schoolnetwerk
Het schoolnetwerk bestaat uit ouders, oud-leerlingen, bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Het betrekken van dit netwerk bij het vernieuwde onderwijs is een korte- en lange termijn investering met een langdurig rendement. Ervaring leert dat het opbouwen en onderhouden van het netwerk door middel van relatiebeheer is essentieel voor het buitenschools leren.