Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Uw rol als ouder / verzorger

U als ouder / verzorger vervult een sleutelrol binnen het LOB proces van uw kind. Op deze pagina leest u hoe u deze rol kunt vervullen. Zodat we als driehoek leerling--> ouder--> school een mooie stap samen kunnen optrekken in de loopbaan van uw kind.

Loopbaanbegeleiding heeft vele gezichten. Vele van u zullen het beeld hebben van een eerstelijns decaan die iedere leerling spreekt en gewapend met een beroepskeuzetest de leerlingen in een uurtje van advies voorziet. Gelukkig is het loopbaanvak de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. De mentor heeft een sleutelrol in de dagelijkse eerstelijnsbegeleiding en de beroepskeuzetest (waar opvallend vaak gekke uitslagen uit naar voren komen) is vervangen door een traject van ervaringen, gesprekken en ontdekkingen. Al die ervaringen, gesprekken en ontdekkingen maken deel uit van het loopbaandossier. Een door de leerling zelf vormgegeven overzicht waarin bewijsstukken komen van hun eigen loopbaanontwikkeling. Daarover later meer.

Om dat loopbaandossier te vullen is uw hulp nodig. U kent uw kind immers beter dan wie dan ook. Die hulp kan natuurlijk prima bestaan uit het helpen met het plannen van de afspraken met de mentor en de decaan, maar u kunt ook denken aan:

- Het voeren van gesprekken over de voortgang van de leerling, de raakvlakken tussen interesses, kwaliteiten en talenten.

- Vertellen over uw eigen loopbaan. Welke studies heeft u doorlopen? Doet u nog wat u wilde doen toen u van school kwam? Kunt u vertellen over het blijven leren op de werkplek?

- Meedoen op ons loopbaanevenement en andere loopbaanactiviteiten bijvoorbeeld als gastspreker, het verzorgen van een workshop of deelnemen aan een speeddate.

- Uw kind begeleiden naar een Open Dag, voorlichting of keuzeactiviteit in het vervolgonderwijs.

- Uw medewerking verlenen bij opdrachten als het beroepeninterview, de loopbaanstamboom, de 360 graden feedback en andere activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van zelfkennis, beroepsbeeld en een netwerk.

 

Ik kijk uit naar onze samenwerking!