Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

3 feb 2023, Techniek Tastbaar - maak kennis met de wereld van Techniek

17.01.2023

techniek tastbaar logo.png

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

We willen een bijzonder evenement onder de aandacht brengen; Techniek Tastbaar.

Techniek zien we overal om ons heen en we werken er allemaal mee. Ook is techniek de sterkst groeiende branche die er is. Door robotisering, automatisering en ook duurzaamheid is er steeds meer vraag naar technici. Niet alleen binnen de echte technische bedrijven, maar ook in de andere sectoren zoals de zorg, landbouw, ICT, waterbouw, media en vele andere richtingen. Om die redenen zeker de moeite waard om eens te bekijken. Dit kan op 3 feb!

Techniek Tastbaar:
Op 3 februari 2023 Organiseert Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello voor de 2de keer het event Techniek Tastbaar op De Markte Zuid in Deventer. Circa 30 bedrijven en instellingen uit de regio laten zien wat er mogelijk is met een opleiding in de techniek. Beleef en verwonder door zelf dingen te maken en te doen. De deelnemende bedrijven komen uit zeer uiteenlopende branches en geven hiermee een breed beeld van de moderne techniek en de mogelijkheden voor een loopbaan in de techniek.

De bedrijven richten zich op vmbo-tl, havo en vwo leerlingen. Ze kunnen alles vertellen over de verschillende beroepen en welke opleidingen daarvoor nodig zijn. Naast de bedrijven zijn de technische scholen ook aanwezig. Ook is het mogelijk om stageaanvragen in te dienen bij de deelnemende bedrijven voor een oriëntatiestage.

Datum:                       Vrijdag 3 februari 2023
tijd:                             10.00 – 18.00 uur
Locatie:                      Etty Hillesum Lyceum De Marke Zuid, Lebuinuslaan Deventer.

Parkeeradvies:          EHL De Marke Noord of de sporthal Keuzerslanden Laan van
                                    Borgele 60.

Meer info?                  Bekijk de flyer in de bijlage en de website
https://techniektastbaar.nl/evenementen/deventer

Techniek Tastbaar is vooral interessant voor leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s) om een beter beeld te krijgen van de opleidingen en beroepen in de brede en snelgroeiende wereld van techniek. Zelf te ervaren en te horen van bedrijven over de verschillende beroepen draagt bij aan het maken van een passende profielkeuze of studiekeuze.

Omdat het ook mogelijk is om buiten schooltijd naar dit evenement te gaan, kunnen leerlingen hier niet les-vrij voor krijgen. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is vrijwillig.

Als bijlage is de flyer toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

D. Kers, decaan Veluws College Twello
R. Haveman, docent-teamleider mavo
T. Gronewold, docent-teamleider havo-vwo