Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Uw rol als ouder / verzorger

U als ouder / verzorger vervult een sleutelrol binnen het LOB proces van uw kind. Op deze pagina leest u hoe u deze rol kunt vervullen. Zodat we als driehoek leerling - ouder - school een mooie stap samen kunnen optrekken in de loopbaan van uw kind.

Loopbaanontwikkeling is tegenwoordig heel anders dan studie- en beroepskeuze uit de tijd dat u zelf op de middelbare school zat. U heeft wellicht nog het beeld van een decaan die gewapend met een beroepskeuzetest de leerlingen in een uurtje van advies voorziet. Bij Veluws College Twello doen we dit heel anders.

We hebben een uitgebreid programma rondom loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) dat in het gehele curriculum terug komt. Onderdeel van het LOB-programma is ook de wereld buiten school en de relaties en het netwerk van de leerling. In de LOB-opdrachten doen de leerlingen onderzoek naar die buitenwereld en we vragen vaak om in gesprek te gaan met u als ouder / verzorger.

U kent uw zoon of dochter als geen ander en wil het beste voor hem of haar. Om uw kind te begeleiden in zijn of haar loopbaanontwikkeling is het daarom belangrijk om zo veel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen, nieuwe ontdekkingen en LOB-opdrachten waar uw kind aan werkt. Daarbij is het belangrijk dat u ook uw eigen beeld van opleidingen en beroepen actueel houdt. Alles is zo snel aan het veranderen dat de opleidingen en beroepen van 5 jaar geleden er nu al heel anders uit zien.

Ga daarom samen op ontdekkingstocht! Ga mee naar voorlichtingen en opendagen. Vertel over uw eigen werk en de loopbaankeuze die u heeft gemaakt om te komen tot het beroep dat u nu doet. Vraag familieleden hetzelfde te doen. Al die voorbeelden helpen uw zoon of dochter enorm in zijn of haar ontdekkingstocht.

Wilt u meer doen? Ieder jaar zoeken we beroepsprofessionals die in een gastles op school wat kan vertellen en laten zien over hun beroep en werkzaamheden en zoeken we stageadressen voor de derdejaars leerlingen. Lijkt u dit leuk? Neem dan contact op met meneer Kers, decaan via d.kers@veluwseonderwijsgroep.nl of het contactformulier.