Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Hoe voer ik een zinvol loopbaangesprek met mijn kind?

Binnen het Veluws College Twello werken wij aan de loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter. U als ouder / verzorger heeft hier ook een belangrijke rol in. Wat u vooral kunt doen in met uw kind in gesprek gaan. Hieronder staan tips hoe u dit loopbaangesprek kunt voeren.  

Door uw kind vragen te stellen over dingen waar hij of zij goed in is, werken jullie samen aan de kwaliteitenreflectie. Wat kan ik?

-          Waar ben je goed in en waar willen volgens jou jouw kwaliteiten?

-          Hoe komt het dat je daar goed in bent?

-          Welk advies zou jij klasgenoten geven als ze daar ook goed in willen worden?

-          Zijn er eigenschappen die je nodig hebt voor jouw talent of kwaliteit?

-          Ben je goed in dingen in bepaalde situaties, of ben je altijd wel ……(benoem de kwaliteit van uw kind, bijvoorbeeld zorgzaam, hulpvaardig, geduldig etc)

-          Ben je trots op je talent? Waarom wel of juist niet?

-          Krijg je van anderen wel eens complimenten? Herken je hetgeen anderen in je bewonderen bij jezelf?

-          Waar geef jij andere soms complimenten over? Zijn dat eigenschappen die jij ook bezit of die je juist zou willen leren?

Het beste werkt het om dit soort gesprekken te voeren naar aanleiding van een ervaring. Bijvoorbeeld een mentorgesprek waar resultaten centraal stonden. Of een bezoek aan een open dag, een voorlichting over de profielkeuze of een activiteit die je zou kunnen koppelen aan studie of werk.

Vervolgens kunnen jullie verder praten over de motievenreflectie. Wat wil ik? En waarom?

-          Heb je dingen gezien of gehoord je bijzonder aanspreken?

-          Ben je bijzondere dingen tegengekomen die je echt graag wilt?

-          Wat vind jij belangrijk in een studie of baan?

-          Wat maakt dat jij je ergens goed voelt?

-          Waar droom jij van?

-          Hoe hoop je dat jouw leven er over tien jaar uit ziet?

-          Wat geeft jouw energie?

-          Waar word je blij van?

-          Wat heb jij nodig in je opleiding om straks met plezier naar school te gaan?

-          Welke ervaring wil je straks graag opdoen in je werk of opleiding?

-          Aan welke randvoorwaarden moet je baan of opleiding voldoen volgens jou (denk dan aan reistijd, binnen of buiten werken, reizen voor het werk, loopbaanmogelijkheden, eigen baas kunnen zijn etc.)

Als het goed is zijn jullie nu een heel eind op weg en is het nu zaak het kunnen en willen, te koppelen aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De zogenaamde werkexploratie. Vragen die u daarbij kunt stellen zijn:

-          Wat lijken jou leuke beroepen?

-          Welk werk zou je nooit kunnen of willen doen? Waarom niet?

-          Hoe kom je aan het beeld van een beroep?

-          Wat voor een type werk zou goed bij je passen?

-          Wat vond je heel leuk, of juist helemaal niet, aan je stages?

-          Welke klusjes of werkzaamheden doe je met plezier?

-          Welke onderdelen van je bijbaan of stage liggen (lagen) je niet zo goed?

-          Welke baan of opleiding zou je kiezen als je nu de hoofdprijs in een loterij zou winnen, en voor het geld dus nooit meer hoefde te werken?

-          Wat zou jij doen om saai werk leuker te maken?

-          Wat is belangrijk voor jou in je werk? (denk aan afwisseling, vaste baan, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden etc)

-          Weet je in welke richting of branche je zou willen werken?

Uw kind weet nu waar zijn of haar talenten liggen, welke dromen, motieven en randvoorwaarden in beeld zijn tijdens de studiekeuze en hoe het beroepsbeeld is. Nu is het de bedoeling te gaan sturen in de loopbaan. Uw kind moet in actie komen. Hoe kom ik erachter of dit ook echt past, of mijn beeld klopt en welke stappen ik verder moet ondernemen. Vragen die u in deze fase kunt stellen zijn:

-          Waar wil je de komende tijd meer over weten?

-          Welke plannen ga je maken om te controleren of hetgeen je al weet, ook echt klopt?

-          Welke activiteiten op school kun je inzetten in je zoektocht?

-          Welke werkervaring of meeloopdagen wil je de komende tijd opdoen?

-          Hoe ga je bewijzen verzamelen van hetgeen je al kunt voor je portfolio?

-          Wie ga je inschakelen om je te helpen bij het maken van de daadwerkelijke keuze?

-          Welke tussenstappen kun je voor jezelf maken om de profiel- of studiekeuze makkelijker te maken?

-          Wat kan ik voor je betekenen?

-          Wat is je volgende stap?

Nu komen we concreet tot een plan. Een actielijst met nieuwe activiteiten, ervaringen en onderzoeken die uw kind helpen bij het maken van de keuze. Dat kunnen individuele activiteiten zijn, vaste momenten in het LOB programma of onderwerpen die te maken hebben met de laatste loopbaancompetentie. Het netwerken. Vragen die bij die laatste competentie horen zijn:

-          Met welke groepen mensen heb jij je eigen netwerk (denk aan vrienden, familie, klasgenoten, sportclub, hobbyvereniging, stage, werk, online)

-          Ken je in die netwerken mensen met dezelfde ambitie als jij?

-          Kan iemand in je netwerk je helpen aan contacten binnen de opleiding of het werkveld van jouw keuze?

-          Hoe kan je aan je netwerk laten zien wie jij bent en wat je graag wilt?

-          Is er een manier om jezelf te presenteren aan de wereld? (LinkedIn, een offline portfolio, een Instagramaccount voor je toekomstdroom, Pinterest, een eigen WordPress website)

-          Durf jij contact te leggen met onbekende die je misschien kunnen helpen met jouw loopbaankeuze? Zo ja, hoe ga je dit doen?

-          Kan jij mensen vragen wat te zeggen over jouw kwaliteiten? En ze zo helpen bewijzen?

-          Hoe onderhoud jij contact met mensen die je voor je werk of opleiding nodig kunt hebben, maar niet zo goed kent?

Zoals u kunt zien verloopt zo’n loopbaangesprek in fases. Het gaat steeds dieper in op een ervaring en zal niet bij iedere ervaring even diep gaan. Wel is het goed om als ouders te beseffen hoe wij als school met de loopbaancompetenties werken, en hoe u kunt aansluiten bij de keuze van uw kind. Het is helemaal niet erg om tijdens een gesprekje niet alle competenties te bespreken, of niet alle vragen te doorlopen. Het gaat om handvaten en ondersteunen bij de keuze.

© De Wereld van LOB.