Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Onze LOB aanpak

Leerlingen noemen als LOB-momenten vaak de profielkeuze en studiekeuze. Dit zijn heldere momenten waarop iets ‘moet’, namelijk het maken van een keuze. Maar voordat leerlingen die keuze kunnen maken, moeten ze kennis hebben van zichzelf,  het onderwijslandschap en de arbeidsmarkt. LOB is gericht op het opdoen van die kennis en het aanleren van loopbaanvaardigheden zoals netwerken, keuzes maken, creatief en kritisch denken, onderzoeken, samenwerken en loopbaanstappen nemen.

LOB-programma in leerjaar 1:

Dat begint al in de brugklas tijdens de kennismaking met nieuwe klasgenoten. Wie ben ik nou eigenlijk? Waar woon ik eigenlijk? Wie zijn mijn klasgenoten? Bij welke mensen voel ik me prettig? Welke begeleiding heb ik nodig van mijn mentor? Hoe kan ik het beste met schoolwerk omgaan en welke vakken liggen mij goed? Ze leren gaandeweg over kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen. Leerlingen gaan aan de slag met opdrachten in Apprentice en activiteiten binnen de projecten ‘wie ben ik’ en ‘verwondering’. Datgeen waar de leerling trots op is en heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling, krijgt een plek in het portfolio in Apprentice. 

LOB-programma in leerjaar 2:

Leerjaar 2 staat in het teken van verkennen. Leerlingen gaan verder met het ontdekken van hun zelfbeeld, hun wensen, interesses, talenten en toekomstdromen. Het blijft niet alleen bij dromen. Door de projecten leren de leerlingen veel over zichzelf, elkaar en de wereld om ons heen. En door het verkennen van de verschillende richtingen leren leerlingen wat daarin ze aanspreekt. Wat in de wereld past bij mij? Wat is voor mij een geschikte loopbaanroute? Ook doen de leerlingen onderzoek naar alle vier de profielen in relatie tot zichzelf. Datgeen waar de leerling trots op is en heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling, krijgt een plek in het portfolio in Apprentice.

LOB-programma in leerjaar 3:

Het derde jaar staat in het teken van ervaren. We organiseren diverse buitenschoolse LOB-activiteiten waarbij leerlingen de relatie leggen tussen schoolvakken, opleidingen, beroepen en hun eigen kwaliteiten, interesses, wensen en mogelijkheden. Ervaringen als de stage in november, voorlichtingen, bedrijfsbezoeken, mbo-bezoeken en gastlessen. Door leerlingen in verschillende werkplekken te zetten, leren ze of ze zich daar prettig bij voelen en of dat type werkplek bij hen past. Deze ervaringen helpen de leerlingen bij het maken van een weloverwogen opleidingsroute, profielkeuze en voor havo/vwo ook hun schoolkeuze. De belangrijkste ontdekkingen krijgen een plek in het LOB-portfolio in Apprentice.

LOB-programma in leerjaar 4:

Mavo 4 maakt dit jaar hun studiekeuze. Leerlingen onderzoeken de passende opleidingsroutes, vervolgopleidingen en schoolkeuzes. Hierin maken ze uiteindelijk de keuze voor 1 vervolgopleiding en een plan B. Net als in leerjaar 3 hebben de leerlingen alle mogelijkheden om te ervaren en te ontdekken. De belangrijkste ontdekkingen krijgen een plek in het portfolio in Apprentice. Het portfolio wordt vervolgens omgebouwd tot loopbaandossier dat meegaat naar het vervolgonderwijs.