Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Loopbaanvaardig

Onder loopbaanvaardig verstaan we ‘Het ontwikkelen van vaardigheden die je in staat stelt nu en in de toekomst passende stappen te kunnen zetten in je loopbaan’, (Kers  & Kers, 2015). Met daaraan toegevoegd het leren looopbaandenken; '‘In alledaagse situaties kansen zien voor je loopbaanontwikkeling', (Kers & Kers, 2019).

Deze leerlijn is gericht op de ontwikkelen van loopbaanvaardigheden als; Kritisch denken, creatief denken, onderzoeken, informatie verzamelen, mediawijsheid, boodschap overbrengen, samenwerken, voor jezelf opkomen, loopbaanstappen nemen en keuzes maken. 

De uitvoering hierin zit verweven in het LOB-programma en de doorlopendeleerlijn vanuit de LOB-methode. 

LOB in de projecten
Met projecten geeft het Veluws College Twello leerlingen een kans om te leren in een betekenisvolle context. Projecten helpen om de soms voor hen ongekende juwelen in zichtzelf een naam te geven, te herkennen en verder te ontwikkelen.

brede-vaardigheden.png