Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

LOB-methode De Wereld Van LOB

Vanuit onze missie en visie zochten we een LOB-methode die precies aansluit bij wat wij op school willen voor onze leerlingen. We hebben daarbij gekozen om te werken met de LOB-methode De Wereld van LOB. Hieronder staat in hoofdlijnen omschreven wat de gedachte is achter de LOB-methode. De methode zelf is ondergebracht bij onderwijsplatform Apprentice

Jongeren vinden het vaak lastig om over zichzelf na te denken. En hun hersenen zijn nog lang niet rijp genoeg om keuzes te maken voor hun verdere leven. Daarom knippen we het op. Achter de schermen zijn de LOB-opdrachten gestoeld op de piramide van Freytag, een manier om verhalen structuur te geven. Dát, gecombineerd met de narratieve aanpak zorgt voor een verhalende methode waarbij we in de eerste jaren gebruik maken van spiegelen. Jongeren staan stil bij hun helden. Die helden hebben uiteraard bijzondere eigenschappen, of het nu gaat om je favoriete voetballer, je oma of die ene superheld van TV. Er is iets dat maakt dat je diegene bewondert. Die bewondering leren ze vervolgens onder begeleiding van Noa en haar vrienden omzetten naar normen, waarden, drijfveren en interesses. Ze leren stap voor stap naar binnen kijken en doen zo zelfkennis, zelfvertrouwen en een netwerk op.

Freytag leent zich perfect voor een koppeling aan de loopbaancompetenties en de Gatsby-indicatoren. Stel je voor dat je een nieuwe Netflix serie start, of begint in een nieuw boek. Je maakt in de eerste minuten kennis met de hoofdpersoon. Om wie draait het verhaal, wat is de setting en wie zijn de belangrijke medespelers. Een verhaal loopt pas als iemand iets wil. Erkenning, ergens een oplossing voor vinden, rijkdom, noem het maar. Naar de loopbaanontwikkeling vertalen deze elementen zich naar de motieven, kwaliteiten en werkexploratie. Na de eerste kennismaking en de kick-off van het verhaal, komt er een climax, het alles of niets moment. Dat kan zich vertalen in een profiel of studiekeuze, maar ook in een opgedane ervaring, een project met een LOB tintje of een ontdekking over jezelf. Het verhaal kabbelt daarna rustig naar een einde. Losse eindjes worden opgelost en het verhaal sluit zich af. Mooie momenten dus om na de (voorlopige) keuze verder te kijken naar zaken als de arbeidsmarkt, solliciteren, bias en vooroordelen. Bij de slotminuten van de aflevering, of het epiloog, kijken jongeren terug op het jaar en zetten ze hun loopbaanvragen, plannen en bijzonderheden voor komend jaar op papier. Het volgende jaar is dan weer een nieuwe aflevering of een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de leerling.

In de LOB-opdrachten fungeren Noa en haar vriendenclub als coach en ervaringsdeskundigen. Ze vertellen over hun invulling en bespiegelingen bij een opdracht, zodat jongeren kunnen nadenken over hun antwoorden zonder daar ellelange verslagen over te hoeven invullen. Natuurlijk prikkelt Noa de leerlingen en draagt ze met vragen bij aan het interne loopbaandialoog, zodat leerlingen actief en enthousiast op zoek gaan naar invulling van hun loopbaan.

We vinden het belangrijk dat leerlingen weten hoe een keuzeproces in zijn werk gaat. Dat ze leren dat loopbaaninspiratie en aspiratie uit kleine dagelijkse dingen kunnen komen. Daarom leren we jongeren de basis van verschillende psychologische principes. Of het nu gaat om de hindsight bias, organisatiekunde, emic en etic kijken naar je culturele groep of de confirmation bias, het komt allemaal voorbij. Zo kijken we verder dan het onderwijs. Verder dan de profiel- of studiekeuze. Verder dan het diploma. Het uiteindelijke doel is het werken aan een loopbaanvaardige generatie die kan loopbaandenken.