Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Loopbaandialoog

Om leerlingen loopbaan- en keuzevaardig te maken is leren van ervaringen essentieel. In het mentor-programma is ruimte opgenomen om met leerlingen in gesprek te gaan over de ervaringen en de opdrachten die gemaakt zijn.

Dit gesprek kan plaatsvinden tussen de leerling en een docent, mentor of decaan, maar ook met klasgenoten en ouderejaars leerlingen. Het uitgangspunt is ten alle tijden het loopbaandossier. Hiermee kan de leerling zijn of haar ontwikkeling, de uitwerking van de opdrachten en projecten en wie hij of zij is als persoon laten zien.

 

Loopbaangeprek.jpg