Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Projectonderwijs

Waarom geven we projectonderwijs? 

Projectonderwijs wordt gegeven om leerlingen vaardigheden aan te leren die ze tijdens reguliere lessen niet snel tegen zullen komen. Daarnaast willen we leerlingen in contact brengen met (dagelijkse) onderwerpen die een leerzaam fundament leggen voor de rest van hun leven. 

Projectlessen worden gegeven om dingen echt en concreet te maken. Het heeft te maken met burgerschap: je leert niet alleen uit boeken maar ook in het echte leven. Bij projecten ga je echt iets dóen en daarmee verbinding maken met het echte leven. Als je daarmee bezig gaat ontdek je welke vaardigheden je nodig hebt.  

Wat je tegenkomt tijdens project is van alles wat je anders nooit doet: ontdekken aan jezelf en reflecteren daarop. Onze aandacht ligt nadrukkelijk op het proces wat leerlingen doorlopen. Vervolgens kijk je terug op wat je eigenlijk hebt gedaan en wat je na een project hebt geleerd. Achteraf kijken is heel waardevol: hier zit het grootste rendement in.  

Vanuit de kernwaarden van onze school: 

  • Op maat: Iedereen doet ertoe. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ieders niveau, talenten en interesses. Onze ambitie is het maximale uit iedere individuele leerling en medewerker te halen. 
  • Samenhang: In ons projectonderwijs is samenhang tussen de vakken en de verbinding met de wereld om ons heen zichtbaar. Medewerkers en leerlingen vormen een hechte gemeenschap: we staan open voor elkaar en geven elkaar feedback; hierdoor leren we van elkaar. 
  • Vaardig: Wij vinden, naast het vergroten van kennis, het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden erg belangrijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om samenwerken, reflecteren, presenteren, creatief denken, sociale vaardigheden en studievaardigheden.