Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Loopbaandossier

Het loopbaandossier geeft een beeld van de passies, talenten, keuzes en mogelijkheden van de leerling. Voor Veluws College Twello is dit een loopbaandossier dat leerlingen helpt inzicht te krijgen in hun loopbaanontwikkeling, waarin ze zichzelf kunnen presenteren en waarmee ze een volgende stap in hun loopbaan kunnen zetten.

Dit loopbaandossier bouwen ze op vanaf leerjaar 1 en gaat mee naar het vervolgonderwijs. Het loopbaandossier is geen einddocument, maar een lopende film waarvan op meerdere momenten in het jaar een foto wordt genomen van de huidige stand van zaken. Wat is de loopbaanontwikkeling tot nu toe, waar werk je naar toe en hoe kom je daar. 

Inhoud van- en eisen aan het loopbaandossier:
De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:

  • Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [Kwaliteitenreflectie]
  • Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [Motievenreflectie]
  • Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [Werkexploratie]
  • Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [Loopbaansturing]
  • Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [Netwerken]

De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. Aan het eind van elk jaar presenteren de leerlingen hun loopbaandossier en loopbaanontwikkeling aan elkaar en de mentor.