Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Keuzevaardigheden

Onder keuzevaardig verstaan we ‘het kunnen maken van passende keuzes, voor nu en in de toekomst’, (Kers & Kers, 2015). Deze leerlijn is gericht op het voorbereiden op- en begeleiden bij; vakkenpakketkeuze, profielkeuze, studiekeuze en schoolkeuze. De uitvoering hiervan vindt met name plaats in de mentorlessen.

LOB-methode
Dit schooljaar werkt Veluws College Twello met de LOB-methodes van De Wereld Van LOB in ApprenticeXM en Tumult. Tumult is een handige methode voor het aanleren van vaardigheden. ApprenticeXM bouwt voort op de aangeleerde vaardigheden en past ze toe in individuele- en samenwerkingsopdrachten en activiteiten.  

Naast de methode wordt LOB geborgd in de vaklessen, creatieve opdrachten, LOB-spelvormen en LOB in projecten.