Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Keuzevaardigheden

Onder keuzevaardig verstaan we ‘het kunnen maken van passende keuzes, voor nu en in de toekomst’, (Kers & Kers, 2015). Deze leerlijn is gericht op het voorbereiden op- en begeleiden bij; vakkenpakketkeuze, profielkeuze, studiekeuze en schoolkeuze. De uitvoering hiervan vindt met name plaats in de mentorlessen.

LOB-methode
Veluws College Twello werkt met de LOB-methode van De Wereld Van LOB in ApprenticeXM en Leefstijl. Leefstijl is een handige methode voor het aanleren van vaardigheden. ApprenticeXM bouwt voort op de aangeleerde vaardigheden en past ze toe in individuele- en samenwerkingsopdrachten en activiteiten.  

Naast de methode wordt LOB geborgd in de vaklessen, creatieve opdrachten, LOB-spelvormen en LOB in projecten.