Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Veelgestelde vragen

 • 6 of 7 vakken kiezen?

  In 7 vakken examen doen is handig als je zelf meer uitdaging wilt. Je krijgt een vak extra en dus meer uren les in de week en meer huiswerk. Ook doe je examen in 7 vakken ipv 6 vakken.  
  Daarnaast zijn 7 vakken handig als je naar de havo wilt, of die mogelijkheid open wilt houden. 
  Doe je examen in 7 vakken, dan verkrijg je DOORSTROOMRECHT. Dat betekent dat ongeacht je cijfers de havo school je moet toelaten. Met 6 vakken kan je ook nog naar de havo, maar dan mogen havo-scholen wel eisen stellen aan je cijfers. 7 vakken kan dan meer zekerheid geven. 
  Wel is het mogelijk om in het loop van je het jaar eventueel het 7de vak te laten vallen. Dit gebeurt altijd in overleg met de teamleider en decaan.  
  Voor doorstroom naar het MBO maakt het nie veel uit of je 6 of 7 vakken hebt en welke vakken dit zijn. Je mag bijna alle mbo-opleidingen kiezen. wil je richting mbo-techniek? Dan heb je wel wiskunde of nask1 (natuurkunde) nodig.
   

 • coronavirus en doorstroomkeuze vmbo-kader, -tl, havo, vwo

  Veel leerlingen mogen de komende weken niet naar school en werken thuis. Voor het maken van de doorstroomkeuze vmbo-kader, vmbo-tl, havo of vwo staan de opdrachten klaar in https://portal.apprenticexm.nl/login. Zijn er nog vragen, dan kunnen ouders en leerlingen mij mailen of appen. E: d.kers@veluwseonderwijsgroep.nl| WhatsApp & Telegram 0618850136. Als het nodig is kan ik ze bellen wanneer dit uitkomt. Daarnaast zal ik voor leerlingen ook uitlegvideo's toevoegen aan Apprentice. Succes allemaal.  

 • Doorstroomrecht mavo-havo stand van zaken

  het wetsvoorstel 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo' met daarin het doorstroomrecht voor een drempelloze doorstroom van havo naar vwo en van vmbo-tl/gl naar havo is aangenomen. Voor vmbo-leerlingen is er op dit moment nog wel een stuk onduidelijkheid. "Voor de doorstroom van vmbo naar havo blijft de doorstroomvoorwaarde wel voorwaardelijk voor een toelatingsrecht. Scholen mogen eigen toelatingsbeleid formuleren voor leerlingen die hier niet aan voldoen." OCW moet de wettelijke doorstroomvoorwaarde voor vmbo leerlingen nog bespreken en vastleggen. Hopelijk wordt dit de komende maanden duidelijk. Voor de huidige 4de jaars leerlingen blijft het bestaande toelatingsbeleid van de scholen zelf gelden. De verwachting is dat leerlingen met 7  Link naar bron.

 • Waar vind ik de LOB-opdrachten?

  Op Veluws College Twello werken we voor LOB met het systeem van Apprentice. Deze is te bereiken via: https://portal.apprenticexm.nl/login (link). De opdrachten zijn gemaakt door De Wereld Van LOB (link). Meer weten over de LOB-methode en de gedachte hierachter, kijk dan op https://theplotthickens.nl (link).

 • Wat is een numerus fixus?

  Een numerus fixus wil zeggen dat er voor een opleiding een vooraf vastgesteld aantal plekken beschikbaar is. Leerlingen die mee willen dingen naar een opleidingsplek moeten vaak aan aanvullende aanmeldeisen voldoen. In het hbo en wo geldt dat die leerlingen zich voor 15 januari moeten aanmelden bij een opleiding numerus fixus. Ze horen dan op 15 april of ze zijn toegelaten tot de opleiding van hun keuze. Voor mbo geldt dat er nog geen centrale aanmelddatum bestaat. Per school (en schooljaar) worden in de regio gekeken welke opleidingen een beperkt aantal plekken heeft. Mbo instellingen publiceren die opleidingen vervolgens op hun eigen website.

 • Wat is de deadline voor een mbo-aanmelding?

  Iedere leerling die zich voor 1 april heeft ingeschreven, heeft plaatsingsrecht op het MBO. De deadline ligt dus ook op die 1 april, na die datum mag een school of opleiding je weigeren omdat ze bijvoorbeeld vol zitten. Let op! 1 April is de uiterste datum, maar er bestaan opleidingen zoals aan het SOMA collega, opleidingen met een sporttest of auditie, of opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen, die de aanmeldingen sluiten als ze vol zitten. Kijk dus altijd vroeg in het jaar of dit aan de orde is voor de opleiding van jouw keuze.
  Voor 2019-2020 ivm de Corona-aanpak is de deadline uitgesteld tot 1 mei 2020. 

   

 • In welk leerjaar is de profielkeuze?

  Leerlingen maken in het 3e leerjaar hun profielkeuze op het Veluws College Twello. Dit is zowel voor de theoretische leerweg, als voor de havo en het atheneum het geval. Leerlingen die overstappen van 2 mavo naar 3 kader, maken aan het einde van het 2e leerjaar een profielkeuze.

 • Waar kan ik informatie vinden over studeren met een beperking?

  Op de website https://www.handicap-studie.nl/ is informatie te vinden over studeren met een beperking in het algemeen. Onder andere de bijzondere regelgeving, toetsing, toelating in het onderwijs en procedures is informatie te vinden.

 • Hoe werkt de decentrale selectie in het hoger onderwijs?

  Wanneer je kiest voor een opleiding aan een hbo of universiteit met een numerus fixus, moet je een zogenaamde decentrale selectie door. Dat wil zeggen dat alleen aanmelden niet voldoende is. De procedure is als volgt: 1) Half oktober publiceert studiekeuze123 een lijst met opleidingen die een numerus fixus hebben. In dat overzicht staat zowel hbo als wo. 2) Vanaf 1 oktober kan je je via studielink aanmelden voor een opleiding in het hoger onderwijs. De deadline voor een numerus fixus studie is op 15 januari. 3) Voor 15 januari moet je je aanmelding compleet maken. Dat wil zeggen dat je via Studielink je aanmelding moet bevestigen, maar ook dat je aanvullende zaken ingeleverd en op orde hebt. Denk daarbij aan je deelname aan een sporttest, je motivatiebrief, een aanvullende opdracht of een kennistoets. Zonder die aanvullende zaken, wordt je aanmelding niet in behandelin genomen! 4) Voor 15 april hoor je of je door de selectie bent. In de periode tussen januari en april kan het zijn dat je voor een gesprek naar je vervolgopleiding moet, of dat je dus een reeks opdrachten, testen of assesments hebt. 5) Binnen twee weken na 15 april moet je je plaatsing bevestigen. Je geeft hiermee aan dat je echt de opleiding wilt gaan volgen op de onderwijsinstelling waar je bent toegelaten. Bevestig je niet op tijd? Dan gaat je plek naar iemand op de wachtlijst. 6) Niet door de selectie? Voor 1 mei moet je je aanmelden voor een andere opleiding, zonder decentrale selectie. Na 1 mei hoeft de onderwijsinstelling je niet meer te plaatsen.

 • Hoe werkt de decentrale selectie in het mbo?

  Binnen het mbo geldt op dit moment 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dat wil zeggen dat de aanmeldingen worden afgehandeld op basis van binnenkomst. Wel is het zo dat er bij een aantal opleidingen aanvullende eisenzijn. Die eisen zijn per opleiding online te vinden. Voor schooljaar 2019/2020 hebben Aventus en Rijn IJssel een lijst met opleidingen, waarvan ik verwacht dat deze in 2020/2021 ook beperkte opleidingsplaatsen hebben.

Pagina's