Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Veelgestelde vragen

 • Wat is het vak Kunst-handvaardigheid?

  Handvaardigheid is niet alleen een leuk vak, het is ook goed voor je algemene ontwikkeling. Het stimuleert je vindingrijkheid en je vermogen tot het oplossen van problemen. Bij handvaardigheid leer je hoe je een ontwerp voor een gebruiks- of kunstvoorwerp maakt en welke materialen je daarbij kunt gebruiken. Daarnaast leer je ook theorie: je krijgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en toegepaste vormgeving.

 • Wat is het vak Kunst-tekenen?

  De wereld om je heen is je inspiratiebron bij het vak tekenen. Alledaagse voorwerpen, maar ook personen en fantasieën kun je bij dit vak omzetten in een beeld. Hierbij heb je allerlei verschillende materialen en technieken tot je beschikking, zoals potlood, krijt, olieverf, en Oost-Indische inkt. In de tekenles leer je hoe de verschillende materialen, technieken, vormen en kleuren kunt gebruiken bij het tot stand brengen van je eigen ontwerp. Door het werk van bekende en onbekende kunstenaars te bestuderen, doe je extra inspiratie op.

 • Wat is het vak Wiskunde D?

  Bij het vak wiskunde leer je vaardigheden aan die je kunt gebruiken om eenvoudige en complexe vraagstukken op te lossen.  Beroepen als bouwkundige, bedrijfseconoom of levensmiddelentechnoloog gebruiken veel wiskunde om vraagstukken op te lossen. Wiskunde D is vooral een verdieping op de wiskundige thema’s; statistiek, kansrekening, vergelijkingen, algebra. Wiskunde D is enkel te kiezen als aanvulling op wiskunde B.

 • Wat is het vak Bewegen, sport en maatschappij (BSM)?

  Bij bewegen sport en maatschappij gaat het om meer dan sport alleen. Je leert ook de achtergronden van sportbeoefening. Je leert kijken naar bewegen, hoe je een lesplan of oefenplan maakt en hoe je jezelf en anderen beter kunt leren bewegen. Ook leer je hoe je een sportevenement organiseert en op welke dingen je dan allemaal moet letten. Bij het onderdeel sport en maatschappij komen onderwerpen aan bod als fair play, de invloed van doping op de sport of de invloed van politiek en commercie (reclame).

 • Wat is het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT)?

  NL&T is er speciaal voor leerlingen die een NG-profiel of een NT-profiel willen kiezen. NL&T laat zien hoe je de onderwerpen die je bij de bètavakken leert, kunt toepassen en combineren met andere dingen die je al weet. Je verdiept je in onderwerpen die bij de gewone bètavakken bijna niet aan bod komen. Zo kom je van alles te weten over de nieuwste technieken in de geneeskunde, landbouw, forensische technieken, ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, de geheimen van cosmetica en nog veel meer dat te maken heeft met wetenschap en techniek.

 • Wat is het vak bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid?

  Bij het vak Economie kijk je naar de economie van een land, bij het vak bedrijfseconomie onderzoek je wat er allemaal komt kijken bij het leiden (managen) van een organisatie. Organisaties heb je in allerlei vormen. Bedrijven, stichtingen, verenigingen en overheidsinstellingen zijn een paar voorbeelden. Binnen al deze organisaties moet het management keuzes maken en die keuzes hangen weer nauw samen met de gestelde doelen van de organisatie. Bij veel bedrijven is dat winst maken, maar er zijn ook organisaties waarbij het niet om de winst draait, zoals de overheid. Bij bedrijfseconomie onderzoek je de samenhang tussen de doelen van de organisatie en de keuzes die gemaakt moeten worden. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Welke producten worden er gemaakt? Welke diensten worden verleend? Hoe wordt de prijs bepaald? Hoe promoten we de producten of diensten? Waar komt het kapitaal vandaan? Het vak bedrijfseconomie is uitgebreider dan het oude M&O. Zo leer je ook beleggen, familie- en bedrijfsrecht en financiële keuzes voor een privé persoon.

 • Wat is het vak Maatschappijwetenschappen (MaW)?

  Hebben geweld en seks op televisie en internet een slechte invloed op jongeren? Hoe kun je invloed uitoefenen op de politiek? Heeft ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin? Dit zijn voorbeelden van vragen die je bij Maatschappijwetenschappen probeert te beantwoorden. Bij dit vak doe je inzicht op in maatschappelijke processen en theorieën over de wereld waarin je leeft.

 • Wat is het vak Kunst (Beeldende Vorming)?

  In dit vak ben je je eigen onderzoeker. Je vergelijkt het werk van kunstenaars uit verschillende eeuwen met je eigen werk en ideeën. Zo kom je erachter wat die kunstenaars bedoeld hebben met hun werk. Er is veel tijd voor praktijkopdrachten waarbij je jouw fantasie in beeld brengt. Hiervoor gebruik je allerlei materialen en technieken als handvaardigheid, tekenen, ruimtelijk werken en schilderen. Alle opdrachten hebben hun eigen thema, bijvoorbeeld kunst en wetenschap of kunst en macht. Als je eigen kunstwerk af is leer je zelf te kijken naar je werk en het een cijfer te geven. Je zult veel dingen herkennen uit het vak CKV.

 • Wat is het vak Spaans elementair?

  Spaans wordt over de hele wereld veel gesproken als “moedertaal” Op het gebied van cultuur en economie speelt Spaans een steeds belangrijkere rol. Bij het vak Spaans elementair leer je vooral spreken, luisteren en lezen en we proberen de onderwerpen vooral te laten aansluiten bij wat je daadwerkelijk kunt gebruiken.

 • Wat is het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O)?

  Het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’ (O&O) is een vak voor liefhebbers van exact. In dit vak wordt voornamelijk samen gewerkt aan projecten.  Naast een flinke dosis kennis, leer je je fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, door te zetten (ook als het even tegenzit!) en te werken volgens een planning (met deadline!).

Pagina's