Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Veelgestelde vragen

 • Wat is een doorstroomdossier?

  Het doorstroomdossier is een tool om onze leerlingen 'warm' over te dragen aan het vervolgonderwijs. Dat wil zeggen dat naast de reguliere aanmeldgegevens, we het mbo kunnen voorzien van informatie die de leerling in de vervolgopleiding ten goede komt. Denk dan aan een inschatting van de kans van slagen, een reflectie op de studiekeuze, een inschatting van de leerling over zijn of haar planvaardigheden en de bespiegelingen hierop van de mentor. De leerling vult altijd eerst deel A in, stuurt dit deel naar de mentor, die deel B aanvult, en vervolgens terugstuurt naar de leerling. De leerling heeft dan de kans om kanttekeningen te maken indien nodig en draagt zorg voor het doorzenden naar de vervolgopleiding. Er zijn verschillende versies van het doorstroomdossier. Welke je moet invullen is afhankelijk van de mbo-school.

 • Geldt de 1 april-deadline, ook voor leerlingen die naar een mbo-entree opleiding gaan?

  Ja, deze aanmelddatum geldt ook voor leerlingen die naar de entree-opleiding willen. Het toelatingsrecht is hier echter niet van toepassing, aangezien toegang tot de entree-opleiding drempelloos is. Hoewel het toelatingsrecht niet van toepassing is, is vroegtijdig aanmelden voor een entree-opleiding wenselijk omdat de student dan vroeg in beeld is bij de school en recht heeft op een studiekeuzeadvies. (Bron: MBO raad)

 • wat zijn de toelatingseisen van HBO opleidingen?

  In de regeling 'aanmelding en toelating hoger onderwijs' (link website) is vastgelegd met welke havo-profielen je naar welke HBO-opleidingen kan doorstromen. Op elke schoolwebsite staan deze toelatingseisen ook nog een keer genoemd. 

 • Is er een warme overdracht voor de uitstroom havo en vwo leerjaar 3?

  Het Veluws College Twello kent uitstroom van havo- en vwo-leerlingen die naar klas 3 de bovenbouw op een andere school vervolgen. De meeste leerlingen kiezen voor een vervolg op ’t Etty Hillesum (Vlier). Er vindt een warme mentoroverdracht plaats omtrent deze leerlingen: de mentoren van VC Twello gaan op bezoek bij de nieuwe mentoren van de leerlingen en dragen de leerlingen over. Na een half jaar heeft de teamleider van VC Twello contact met ’t Vlier over hoe het met de overgestapte leerlingen gaat. Er wordt dan onder andere gesproken over de aansluiting van de lesstof. Op dit gebied zijn er ook afspraken tussen VC Twello en VC Walterbosch om de overstap van leerlingen na de 3e klas zo soepel mogelijk te maken: warme overdracht mentoren en afspraken over lesmethodes en LOB-programma.

 • Meer met je mavo?

  Op onze mavo kun je de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau volgen. In de vierde klas is er een speciaal havo traject voor leerlingen die naar de havo willen. 
   

 • Wat zijn Plusvakken?

  Iedere leerling kiest een plusvak: sport+, multimedia+ of theater+. Er wordt in het schooljaar 2018-2019 een vierde plusvak ontwikkeld: ‘onderzoek en design’. Dit vierde plusvak wordt vanaf 2019-2020 aangeboden aan de leerlingen in de brugklas. In de jaren daarna groeit het door naar de tweede en derde klas.

 • Wat is Projectonderwijs?

  In de eerste en tweede klas volgen alle leerlingen projectonderwijs. Projectonderwijs maakt deel uit van het curriculum en is gericht op betekenisvol leren. De ontwikkeling van de leerling in het verwerven van de 21ste eeuwse vaardigheden wordt gevolgd.

 • Is ongediplomeerde instroom bij MBO mogelijk?

  MBO Entree (niv. 1) is altijd mogelijk. VMBO-TL sluit alleen aan bij MBO niv. 4. Dit betekent dat leerlingen die zonder diploma naar het MBO gaan, vaak te maken krijgen met een lager opleidingsniveau dan dat ze gewend zijn. Soms starten opleidingen altijd op MBO niveau 2, om daarna door te stromen naar niv. 3 en niv. 4. dit heeft te maken met de basis van de beroepsopleiding. Maar wat is er mogelijk als je na het examen bent gezakt en toch naar het MBO wilt? Dan bestaat de mogelijkheid voor een 'toelatingsonderzoek'. Op basis van dit toelatingsonderzoek kan een bepaalde opleiding je toch toelaten. Meer informatie hierover vind je hier (pdf). Bespreek de mogelijkheid altijd met je decaan.

 • Zijn er MBO numerus fixus opleidingen?

  Ja die zijn er. Dit zijn de opleidingen;
  - medewerker ict, niv 2; 
  - handhaver toezicht veiligheid politie (HTV en HTVP);
  - allround laborant niv. 3;
  - biologisch medisch analist niv. 4; 
  - chemisch-fysisch analist;
  ​- doktersassistent;
  - tandartsassistent. 
  ​Zie ook het overzicht van Aventus (pdf)

 • Wat is het vak filosofie?

  De filosofie of wijsbegeerte stamt uit de 5de eeuw vóór Christus en is daarmee de oudste theoretische leer. In het Grieks is het woord 'filosofia' een samenstelling van de woorden voor 'liefde' en voor 'wijsheid'. In het dagelijks taalgebruik hoor je het woord wel eens, bijvoorbeeld om iemands uitgangspunten aan te duiden, zoals in 'iemands filosofie' of 'het sluit niet aan op de filosofie van ons bedrijf'. Filosofie betekent dus letterlijk 'liefde voor de wijsheid' en het gaat over visies op alle mogelijke aspecten van het leven. Filosofie is een studie, maar anders dan bij de meeste wetenschappelijke studies, kun je bij filosofie niets bewijzen. Je kunt geen experiment doen om aan te tonen dat jouw filosofie klopt. Wel kun je jouw visie uiteenzetten door redeneringen en gedachte-experimenten, door zorgvuldig de filosofische problemen te formuleren en door te zoeken naar oplossingen en argumenten die deze oplossingen ondersteunen. Hiervoor moet je dus in staat zijn om je gedachten helder te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling.

Pagina's