Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Waarom LOB in leerjaar 1

LOB loopt bij ons als een rode draad door het onderwijs. Die draad verstevigen leerlingen door actief met loopbaanvraagstukken bezig te zijn. Om ervoor te zorgen dat de rode draad tegen de tijd van het eindexamen is uitgegroeid tot een dikke rode staalkabel, beginnen we vroeg met het inweven van loopbaanactiviteiten in ons dagelijks onderwijs. 

In het eerste leerjaar is alles nieuw. Leerlingen moeten wennen aan de school, de veelheid aan vakken, docenten, regels en indrukken. Om ze te helpen omgaan met al die indrukken, starten we al in het eerste leerjaar met LOB. Laagdrempelig en niet altijd even bewust of beladen. Zo staan we stil bij de keuze voor het Veluws College Twello. We laten leerlingen nadenken over het keuzeproces en het besluit omtrent het niveau. Tijdens de kennismakingsactiviteiten ervaren leerlingen hoe het is een eerste indruk te maken en in de mentorlessen staan ze stil bij die indruk. Wie ben ik nou eigenlijk? Waar woon ik eigenlijk? Wie zijn mijn klasgenoten? Waarom heb ik met de een wel een klik en met de ander niet? Ze leren gaandeweg over kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen.

In de mentorles is veel aandacht voor een positief klimaat in de groep. Maar er is ook tijd voor studievaardigheden. Zo leren onze leerlingen plannen, het omgaan met hun agenda en het betrouwbaar zijn tijdens het maken van afspraken. Vaardigheden die ze in hun verdere loopbaan nog vaak nodig hebben. Aan het einde van het schooljaar staan ze wederom stil bij de keuze van hun niveau, leerweg en de plusvakken. Zit ik hier op mijn plek? Wat wil ik nog meer leren? Waar liggen mijn interesses? Zo bereiden we ze voor op het tweede leerjaar.