Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Waarom LOB in leerjaar 3

Leerjaar 3 is voor veel van onze leerlingen spannend. Ze moeten een profielkeuze maken en voor onze havo en vwo leerlingen is het zaak een passende vervolgschool te kiezen. 

Begin derde leerjaar weten onze leerlingen wie ze zijn, welke indruk ze op anderen achterlaten, waar hun talenten liggen en wat hun wensen globaal zijn. Om zeker te weten dat de profielkeuze en de toekomstmogelijkheden die daarbij horen, daadwerkelijk bij de leerling passen, gaan ze dit zelf ervaren. Door verschillende loopbaanactiviteiten leren de leerlingen wat de mogelijkheden zijn in passende opleidingen en wat een passende beroepshouding is voor een beroep in hun interessegebied.  De leerlingen leren hierdoor zichzelf kennen, hun loopbaan te ontwikkelen en loopbaanvaardig te worden. Ze verdiepen zich in de mbo, hbo en wo profielen en richtingen.

In leerjaar drie worden er diverse buitenschoolse LOB-activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen de relatie leggen tussen schoolvakken, opleidingen, beroepen en hun eigen kwaliteiten, interesses, wensen en mogelijkheden. Zo gaan de leerlingen drie dagen op beroepsstage. Ze bezoeken de NXTLVL-Apeldoorn voorlichtingen, waar ze op een avond meerdere scholen en voorlichtingen kunnen bezoeken om zo hun profielkeuze vorm te geven. Doordat de avonden per niveau zijn ingericht, kunnen leerlingen ook meerdere avonden komen kijken en zo opleidingen op verschillende niveaus ervaren. De leerlingen lopen een dag mee met een vervolgopleiding en bezoeken ons eigen loopbaanevenement.  Deze activiteiten helpen leerlingen bij het maken van een profiel- en schoolkeuze.