Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Waarom LOB in leerjaar 4

Het laatste jaar van de schoolloopbaan op Veluws College Twello. Voordat het felbegeerde diploma in ontvangst kan worden genomen, moeten leerlingen hun studiekeuze maken. 

In het vierde leerjaar hebben we afscheid genomen van onze havo en vwo leerlingen. Voor de mavo leerlingen geldt dat zij dit jaar hun studiekeuze moeten maken. Voor het gros van de opleidingen hebben leerlingen tot 1 april toelatingsrecht. Dat wil zeggen dat ze tot die tijd recht hebben op een plek binnen de opleiding, mits ze voldoen aan de toelatingseisen. Bij hele populaire opleidingen, of opleidingen met een aangepaste aanmeldprocedure geldt, hoe eerder hoe beter. De SOMA in Harderwijk zit bij bijvoorbeeld in november vaak al vol. Ook sportopleidingen, opleidingen richten defensie en politie en opleidingen in de creatieve sector kennen een vervroegde aanmelding. Gelukkig dus dat dit leerjaar draait om het zetten van de puntjes op de I. Wat is voor mij een passende opleidingsroute? En wat is voor mij een passende vervolgopleiding en schoolkeuze?

Leerlingen weten wie ze zijn, wat ze wel of juist helemaal niet willen, welke talenten ze hebben en welke ambities er leven. Ze hebben op verschillende manieren kennis gemaakt met het werkveld, de opleidingen in de regio en hun netwerk. Door het bezoeken van open dagen, het nogmaals deelnemen aan de NXTLVL-voorlichtingen en het individueel meelopen met opleidingen, maken leerlingen een besluit.

Eind leerjaar vier willen we dat leerlingen in staat zijn, nu en in de toekomst, passende stappen te zetten in hun loopbaan. De schoolloopbaan op Veluws College Twello sluiten leerlingen niet alleen af met een diploma, maar ook met een loopbaandossier en Plusdocument. Twee bewijsstukken die ze meenemen naar het vervolgonderwijs en die hun inspanningen op het gebied van loopbaanontwikkeling. In het Plusdocument zijn de plusvakken, projecten en extra schoolactiviteiten opgenomen. Met het loopbaandossier geven de leerlingen hun loopbaanontwikkeling weer, samen met de motivatie voor de vervolgopleiding. ‘Wat heb je gedaan om tot deze keuze te komen? en waarom past deze keuze bij je?’