Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Waarom LOB in leerjaar 2

In het tweede leerjaar gaan we verder waar we in jaar 1 gebleven zijn. De loopbaanvragen blijven dit keer wat minder dicht bij de leerling. Door de projecten en hun plusvak, geven leerlingen invulling aan hun Plusdocument.

Jaar 2 staat in het teken van verkennen. Verkennen welk niveau het beste bij de leerling past. Welke leerroute uiteindelijk de mooiste loopbaankansen oplevert. Welk niveau de leerling de meeste kansen biedt. Leerlingen gaan verder met het ontdekken van hun zelfbeeld, hun wensen, interesses, talenten en toekomstdromen. Het blijft niet alleen bij dromen. Door de projecten leren de leerlingen veel over zichzelf, elkaar en de wereld om ons heen. En door het verkennen van de verschillende profielen leren leerlingen wat daarin ze aanspreekt.

Leerlingen die in jaar 3 kader of mavo gaan doen, gaan door middel van loopbaan-lessen, verkennen welk profiel bij ze past. Voor de overstappers naar kader is deze kennismaking essentieel, aangezien die leerlingen in het 3e jaar al in het profiel werken. Voor de mavo-leerlingen is het een voorbereiding op de profielkeuze eind jaar 3. Havisten en vwo'ers snuffelen al wel aan de profielen, maar we houden het, gezien de complexiteit van de materie, bij een eerste kennismaking.